Viva La Vadi

Son Feci Bisiklet

A

Rock BağımsızRock
♩=200
1
A
A
2
A
E
Bir yolunda
gitmedi
F♯m
C♯7
D
E
Bu küçük geze
genin işle
ri
A
Bdim
Fdim
A
Sonsuz ömür
leri
var gi
bi
Bdim
A
O-
o kibirle
ri
Bdim
A
Bdim
A
D
E
Petrol kok
ardı ba
kımlı elle
ri
3
A
E
Geç
miş geleceği
belirler
F♯m
C♯7
D
E
Diye hep bir a
ğızdan yalan
söyler
ler
A
Bdim
Fdim
A
Her şeyi geri
çevirm
ek mümk
ün
Bdim
A
Bir
likte ve topyek
ün
Bdim
A
Boyun eğme
den
Bdim
A
D
E
Boyun
eğene değme
den
4
D
A
Bm
Öyle bir hayat dü
şün ki
F♯m
Cdim7
C♯
D
E
Verdi
ğin o son ne
fes olsun
milyonlarca
ses
5
A
Bi' saniye durun
C♯7
Çünkü ben hiçbi'
şeyden anlamıyorum
F♯m
C♯m
Anlamıyo
rum (ne deme
k)
F♯m
C♯m
Anlamıyo
rum (sevmeme
k)
F♯m
C♯m
Anlamıyo
rum (görmeme
k)
F♯m
C♯
Anlamıyo
rum
6
Bm
F♯m
C♯
F♯m
F♯sus2
F♯m
Bir fikirle
geldi ba
na bu deli
da- -
al-
ga
Bm
F♯m
G♯
D
E
Söylemek yasak
ama sen an
la
7
A
E
Terk edelim şe
hirlerini
F♯m
C♯7
D
E
Atanmış
padişahla
rı, ve
zirlerini
A
Bdim
Fdim
A
Dört bir yandan
yollara
düşe- l
im
Bdim
A
Ve fark ede
lim
Bdim
A
Bdim
A
D
E
Dünya bi
zim, on
lara vermeye
lim
8
A
E
Fdim7
Bir yolunda
gitme
di
F♯m
C♯7
D
E7
Bu küçük ge
zegenin işle
ri
A
Bdim
Fdim
A
Bundan sonra
bize n
e derl
er
Bdim
A
Ne
yer ne içerl
er
Bdim
A
Hiç umursa
mam
Bdim
A
D
E
Ama
yine de iyi gün
ler
9
A
Şimdi benle gelin
C♯7
Buraları en
baştan keşfedelim
F♯m
C♯m
Haydi gide
lim (nerey
e)
F♯m
C♯m
Yeşil vadiy
e (ne zam
an)
F♯m
C♯m
İçinde olduğumuz
an (ne zam
an)
F♯m
İçinde olduğumuz
an
C♯m
İçinde olduğumuz an
10
F♯m
C♯7
F♯m
D
E
A
A
Albüm: Vesaire
Yapım türü: Standart
Çıkış tarihi: 23 Haziran 2015
Söz: Arda Kemirgent
Beste: Arda Kemirgent
Düzenleme: Son Feci Bisiklet
Benzer şarkılar

Nektarin

Son Feci Bisiklet

Vesaire (2015)

Ütopya

Son Feci Bisiklet

Vesaire (2015)

Varoluşum Yokuşu

Son Feci Bisiklet

Son Feci EP (2014)

Bu Kız

Son Feci Bisiklet

Bu Kız (2014)