Bilir mi?

Tan Taşçı

E

Pop Caz
♩=110
1
Amaj7
G♯m7
F♯m7
B7
Emaj7
Emaj7
F♯
G♯
B
2
Amaj7
Söz
ağızdan çıktı bir kere
G♯m7
An
ladım gönülde vardı
F♯m7
Şim
di bana yalnız
B6
Emaj7
gitmesi ka
ldı
3
Amaj7
Ne ya
zık ki hakim bey, bir ifadem,
G♯m7
G♯m7
C♯7
bir müdafam
yok
F♯m7
Sa
dece dört satırlık
B6
Emaj7
E
F♯
G♯
B
son sözüm ka
ldı
4
Amaj7
G♯m7
Bilir mi, yerime gelen kıymetini
bilir mi
F♯m7
Bu insan cennette Mevla'ya küs
en değil mi
B7
Emaj7
Benim
gibi koklar mı derin
den
5
Amaj7
G♯m7
Bir ömür boyunca
doya
r mı
6
Amaj7
G♯m7
F♯m7
B7
Emaj7
7
Amaj7
Bilir mi, solmaya değer mi
G♯m7
Şimdi sen bir yabancı gibi
F♯m7
B7
Emaj7
Ben seni
ellerimle su
larken
8
Amaj7
G♯m7
Bilir mi, yerime gelen kıymetini
bilir mi
F♯m7
Bu insan cennette Mevla'ya küse
n değil mi
B7
Emaj7
Benim
gibi koklar mı derin
den
9
Amaj7
G♯m7
Bir ömür boyunca
do
yar m
ı
10
Amaj7
G♯m7
F♯m7
B7
Emaj7
11
Amaj7
G♯m7
Bilir mi, yerime gelen kıymetini
bilir mi
F♯m7
Bu insan cennette Mevla'ya küsen
değil mi
B7
Emaj7
Benim
gibi koklar mı derin
den
12
Amaj7
G♯m
Bir ömür boyunca doyar
Söz: Tan Taşçı
Beste: Tan Taşçı
Düzenleme: Okan Akı

Benzer şarkılar

Ona Söyle

Tan Taşçı

Sevmek Yetmiyor Bazen (2016)

Rica Ederim

Tan Taşçı

Rica Ederim (2005)

Kalbime Gömüyorum

Tan Taşçı

Rica Ederim (2005)

Bu Gece Son

Levent Yüksel

Med Cezir (1993)