Her Nerdeysen

Tarkan

Cm

Pop Latin Çaçaça
♩=118
1
Cm
Fm
G7
Cm
2
Cm
Fm
Ne kartpostallar
yolladım
G7
Cm
Arasına resim
ler koydum
Cm
Fm
Kaç Eylül da
ha geçti
G7
Cm
Bir cevap alama
dım
3
Cm
Fm
Ama ben (ama ben) be
kliyorum
G7
Cm
Ama yok (ama yok) yaz
mıyorsun
Cm
Fm
Peki, o zaman öy
le olsun
G7
Cm
Kırılan kalbim ol
sun
4
Cm
G7
Cm
Dalgala
rın, denizle
rin
Cm
G7
Fm
Cm
Selamı
var
herke
sin
Cm
G7
Cm
Öp dedi
ler yanaklar
ından
Cm
G7
Cm
Bir kere
de bizim i
çin
5
Fm
Cm
Nerdeysen, ama
nerdeysen
Fm
A♭maj7
G7
Kimleysen, he
r ner-
deysen
6
Cm
Fm
G7
Cm
7
Cm
Fm
Radyoda o
şarkıyı
G7
Cm
Bu sabah gene
dinledim
Cm
Fm
Tam evden çı
kıyordum
G7
Cm
Bir garip oldu i
çim
8
Cm
Fm
Ama ben (ama ben) be
kliyorum
G7
Cm
Ama yok (ama yok) gel
miyorsun
Cm
Fm
Peki, o zaman öy
le olsun
G7
Cm
Kırılan kalbim ol
sun
9
Cm
G7
Cm
Çocukla
rın, balıkçıla
rın
Cm
G7
Fm
Cm
Selamı
var
martıla
rın
Cm
G7
Cm
Öp dedi
ler gözler
inden
Cm
G7
Cm
Bir kere
de bizim i
çin
10
Fm
Cm
Nerdeysen,
nerdeysen
Fm
Gaug
G7
Kimleysen, he
r ner-
deysen
11
Cm
Gaug
G7
Cm
Cm
Fm
G7
Cm
12
Fm
Cm
Nerdeysen, ama
nerdeysen
Fm
Cm
Kimleysen, her
nerdeysen
Fm
Cm
Nerdeysen, ama
nerdeysen
Fm
Gaug
G7
Kimleysen, he
r ner-
deysen
13
Cm
Fm
G7
Cm
Cm
Fm
G7
Gaug
Cm
Albüm: Karma
Yapım türü: Standart
Çıkış tarihi: 14 Temmuz 2001
Söz: Nazan Öncel
Beste: Nazan Öncel
Düzenleme: Ozan Çolakoğlu
Benzer şarkılar

Sen Rahat Uyu

Tarkan

Sen Rahat Uyu (2023)

Geççek

Tarkan

Geççek (2022)

Kış Güneşi

Tarkan

Aacayipsin (1994)

Son Arzum

Selin

Nostalgia Sessions (2023)