Bir Mayıs

Timur Selçuk

Bm

Folk Marş
♩=130
1
Bm
F♯m
A
G
Em
F♯m
2
Bm
F♯m
A
Günle
rin bu
gün getirdi
ği
G
Em
F♯m
Bas
kı, zu
lüm ve kan
dır
3
F♯m
Bm
F♯m
An
cak bu
böyle git
mez
E
E7
A
Sömü
rü de
vam et
mez
F♯m
Bm
F♯m
An
cak bu
böyle git
mez
E
E7
F♯
Sömü
rü de
vam et
mez
4
Bm
F♯m
A
Yepye
ni
bir hayat ge
lir
G
Em
F♯m
Biz
de ve
ülkeler
de
5
F♯
Bm
Bir Ma
yıs, Bir Ma
yıs
Em
Bm
C♯
B
C♯7
İşçi
nin, emekçi
nin bayra
F♯
Bm
Bir Ma
yıs, Bir Ma
yıs
Em
Bm
F♯
C♯
F♯7
İşçi
nin, emekçi
nin bayra
6
Bm
E
A
Devri
min şan
lı yo
lunda
G
Em
F♯m
İlerle
yen hal
kın bayra
7
Bm
F♯m
A
G
Em
F♯m
8
Bm
F♯m
A
Yepye
ni
bir güneş do
ğar
G
Em
F♯m
Dağla
rın do
rukların
dan
9
F♯m
Bm
F♯m
Mutlu
bir ha
yat filizle
nir
E
E7
A
Kavga
nın u
fuklarınd
an
F♯m
Bm
F♯m
Mutlu
bir ha
yat filizle
nir
E
E7
F♯
Kavga
nın u
fuklarınd
an
10
Bm
F♯m
A
Yurdu
mun
mutlu günle
ri
G
Em
F♯m
Mut
lak ge
len günde
dir
11
F♯
Bm
Bir Ma
yıs, Bir Ma
yıs
Em
Bm
C♯
B
C♯7
İşçi
nin, emekçi
nin bayra
F♯
Bm
Bir Ma
yıs, Bir Ma
yıs
Em
Bm
F♯
C♯
F♯7
İşçi
nin, emekçi
nin bayra
12
Bm
E
A
Devri
min şan
lı yo
lunda
G
Em
F♯m
İlerle
yen hal
kın bayra
13
Bm
F♯m
A
G
Em
F♯m
14
Bm
F♯m
A
Verme
yin
insana i
zin
G
Em
F♯m
Kanma
sı ve
susması i
çin
15
F♯m
Bm
F♯m
Hakkı
alması i
çin
E
E7
A
Kitle
yi bi
linçlendi
rin
F♯m
Bm
F♯m
Hakkı
alması i
çin
E
E7
F♯
Kitle
yi bi
linçlendi
rin
16
Bm
F♯m
A
Bizle
rin
ellerinde
dir
G
Em
F♯m
Ge
len ı
şıklı gün
ler
17
F♯
Bm
Gün ge
lir, gün ge
lir
Em
Bm
C♯
B
C♯7
Zorba
lar kal
maz gi
der
F♯
Bm
Gün ge
lir, gün
gelir
Em
Bm
F♯
C♯
F♯7
Zorba
lar kal
maz gi
der
18
Bm
E
A
Devri
min şan
lı yo
lunda
G
Em
F♯m
Bir ka
ğıt gibi e
rir, gi
der
19
F♯
Bm
Bir Ma
yıs, Bir Ma
yıs
Em
Bm
C♯
B
C♯7
İşçi
nin, emekçi
nin bayra
F♯
Bm
Bir Ma
yıs, Bir Ma
yıs
Em
Bm
F♯
C♯
F♯7
İşçi
nin, emekçi
nin bayra
20
Bm
E
A
Devri
min şan
lı yo
lunda
G
Em
F♯m
İlerle
yen hal
kın bayra
Bm
E
A
Devri
min şan
lı yo
lunda
G
Em
F♯m
İlerle
yen hal
kın bayra
Albüm: Timur Selçuk
Yapım türü: Standart
Çıkış tarihi: 1 Ocak 1977
Söz: Sarper Özsan
Beste: Sarper Özsan
Düzenleme: Timur Selçuk
Benzer şarkılar

Sen Nerdesin

Timur Selçuk

Tu Seras Un Concerto / Sen Nerdesin (1974)

Ayrılanlar İçin

Timur Selçuk

On Dıt / Ayrılanlar İçin (1967)

Çav Bella

Grup Kızılırmak

Aynı Göğün Ezgisi (1992)

Fikret Mualla

Murat Köseoğlu

Yağmurlar Yağıyor Duygularıma (1995)