Sabahın Seherinde

Tolga Çandar

F

Folk Caz
♩=200
1
F
Aaug
B♭
G7B
F
C7
F
Cm
D7
Gm
A♭m
Am
B♭m
Faug
G♭m7-5
Dm
Gm
Dm
Gm
Gm
Dm
Gm
Dm
Gm
F
Aaug
B♭
G7B
F
C7
F
C
B♭
A
A♭
A
2
F
Faug
DmF
F7
Saba
hın se
herin-
de
Gm7-5F
F
ötüyor ku
şlar
3
F
Faug
DmF
F7
Saba
hın se
herin-
de
B♭m
Gm7-5D♭
F
A7
ötü
yor kuş
lar
4
Dm
E♭9
Am
A♭6
Balı
nan yoğ
rul-
muş
CG
G♭maj7-5
F
A7
o sır
ma saç
lar
5
Dm
E♭9
Am
A♭6
Balı
nan yoğ
rul-
muş
CG
G♭maj7-5
F
o sır
ma saç
lar
6
F
Faug
DmF
F7
Kudret
ten çe
kil-
miş
Gm7-5F
F
karadır ka
şlar
7
F
Aaug
Dm
F7E♭
Kudret
ten çe
kil-
miş
D♭maj7
B♭m
F
A7
kara
dır ka
şlar
8
Dm
E♭9
Fmaj7A
A♭6
İşte
bu gön
lü-
mün
CG
G♭maj7-5
F
A7
cana-
nı gel
di
9
Dm
E♭9
Am
A♭6
Bakın
şu gön
lü-
mün
CG
G♭maj7-5
F
sulta-
nı gel
di
10
F
Am7
C7G
G♭maj7-5
F
Am7
C7G
C7
11
B♭sus2
F
Am7
A♭aug
Gm11
C7
B♭sus2
F
12
F
Faug
DmF
F7
Seher
vakti
kek-
lik
Gm7-5F
F
çıkar kaba
na
13
F
Aaug
Dm
F7E♭
Seher
vakti
kek-
lik
D♭maj7
B♭m
F
A7
çıkar
kaba-
na
14
Dm
E♭9
Am
A♭6
Sallan
dıkça
püs-
kül
CG
G♭maj7-5
F
A7
vurur
taba-
na
15
Dm
E♭9
Am
A♭6
Sallan
dıkça
püs-
kül
CG
G♭maj7-5
F
vurur
taba-
na
16
F
Aaug
Dm
F7E♭
Korka
rım sev
di-
ğim
D♭maj7
B♭m
F
vara
yaba-
na
17
F
Aaug
Dm
F7E♭
Korka
rım sev
di-
ğim
D♭maj7
B♭m
F
A7
vara
yaba-
na
18
Dm
E♭9
Fmaj7A
A♭6
İşte
bu gön
lü-
mün
CG
G♭maj7-5
F
A7
cana-
nı gel
di
19
Dm
E♭9
Am
A♭6
Bakın
şu gön
lü-
mün
CG
G♭maj7-5
F
sulta-
nı gel
di
20
B♭sus2
F
Am7
A♭aug
Gm11
C7
B♭sus2
F
21
B♭sus2
F
Am7
A♭aug
Gm11
C7
B♭sus2
F
Albüm: Türküden Şarkıya
Yapım türü: Standart
Çıkış tarihi: 8 Aralık 1994
Düzenleme: Kamil Erdem
Benzer şarkılar

Deli

Cihan Mürtezaoğlu

Deli (2014)

Sonsuza Dek

Doğan Canku

Sonsuza Dek & Ayrılık (1990)

Haydar Haydar

Can Gox

Yalnızım Ben (2013)

Hey Onbeşli

Ayşegül

Güzelleme 2 (1995)