Durmaz Akar

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Em

BağımsızRock Rock
♩=160
1
Am
Bm
Em
Ne sevdadan döndü ba
şım, ne kay
bettim kendi
mi
Am
Bm
Am
Hepsi poz, hepsi unut
mak i
çindi hali
mi
D
C
D
Hayatım karpuz kabuğun
dan b
ozma bir tekne
mi
C
Em
Beni rüz
garsız bırak
sın
2
Em
Am
Bm
Em
Yoruldum yıktım dağıt
tım e
limle kurduğu
mu
Am
Bm
Am
Bugün vazgeçtiği
mi niye
dünden sorduğu
mu
D
C
D
Her olup biteni bö
yle ka
dere yorduğu
mu
C
Em
Anladım
biraz utan
dım
3
B
Em
Am
Bittim, benden bu ka
dar. Akacak su durmaz a
kar
D
B
Em
Söylendiğim ka
der be
nim aptallı
ğım
Cmaj7
Em
Am
Yan
sın yanacak gemi
ler. Dönmem, çok uzak geri
ler
D
B
Kaçtım kendi yolu
ma kal
bim saklandığım
4
Em
Am
Cmaj7
Bir yol var ki dönü
lmez. Gözyaşım da sili
nmez
B
Doğrusu hiç bili
nmez, ne kadar yaşayacağım
5
Em
Am
Bm
6
Em
Am
Bm
Em
Ne sevdadan döndü ba
şım, ne kay
bettim kendi
mi
Am
Bm
Am
Hepsi poz, hepsi unut
mak i
çindi hali
mi
D
C
D
Hayatım karpuz kabuğun
dan b
ozma bir tekne
mi
C
Em
Beni rüz
garsız bırak
sın
7
B
Em
Am
Bittim, benden bu ka
dar. Akacak su durmaz a
kar
D
B
Em
Söylendiğim ka
der be
nim aptallı
ğım
Cmaj7
Em
Am
Yan
sın yanacak gemi
ler. Dönmem, çok uzak geri
ler
D
B
Kaçtım kendi yolu
ma kal
bim saklandığım
8
Em
Am
Cmaj7
Bir yol var ki dönü
lmez. Gözyaşım da sili
nmez
B
Doğrusu hiç bili
nmez, ne kadar yaşayacağım
9
Em
Am
Bm
×4
10
Albüm: KADER SK.
Yapım türü: Standart
Çıkış tarihi: 7 Temmuz 2023
Söz: Kaan Boşnak
Beste: Kaan Boşnak
Düzenleme: Yüzyüzeyken Konuşuruz
Benzer şarkılar

Tutun Sen Bana

Yüzyüzeyken Konuşuruz

KADER SK. (2023)

Sen Varsın Diye

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Sen Varsın Diye (2021)

Dinle Beni Bi'

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Akustik Travma (2018)

Kendi Evimde Deplasmandayım

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Evdekilere Selam (2013)