Her Şey Seninle Güzel

Zerrin Özer

Fm

Pop
♩=160
1
Fm
D♭maj7
B♭m7
Gm7-5
C7
C7B♭
Fm
Gm7-5
C
2
Fm
D♭maj7
C7
Fm
Her
şey seninle gü
zel, yol
da yürümek bi
le
D♭
B♭m
C
Fm
Olma
yacak düşle
rin peşin
de koşmak bi
le
3
Fm
D♭maj7
C7
Fm
Her
şey seninle gü
zel, bu top
rak, bu taş bi
le
D♭
B♭m
C
İçim
deki bu kor
ku, gözüm
deki yaş bile
4
Fm
Fm
Cm
E♭
Fm
5
D♭
E♭7
A♭maj7
D♭maj7
Bek
lenmedik bir an
da ayrı
lık gelip çat
sa
Gm7-5
C7
Fm
Senin
le paylaştı
ğım tek bir
gün yeter bana
6
D♭
E♭7
A♭maj7
D♭maj7
Bek
lenmedik bir an
da ayrı
lık gelip çat
sa
Gm7-5
C
D♭
C
Senin
le paylaştı
ğım tek bir
gün ye
ter bana
7
Fm
Fm
Cm
E♭
Fm
Fm
Cm
E♭
8
Fm
D♭maj7
C
Fm
Her
şey seninle gü
zel, duydu
ğum bu ses bi
le
D♭maj7
B♭m
C
Fm
Yalnız,
içtiğim su de
ğil, aldı
ğım nefes bi
le
9
Fm
D♭maj7
C7
Fm
Her
şey seninle gü
zel, bu yağ
mur bu kar bi
le
D♭maj7
B♭m
C
Yüzüm
deki gözyaşı
nın izle
ri, onlar bile
10
Fm
Fm
Cm
E♭
Fm
F7
11
B♭m7
E♭7
A♭maj7
D♭maj7
Bek
lenmedik bir an
da ayrı
lık gelip çats
a
Gm7-5
C7
Fm
Senin
le paylaştı
ğım tek bir
gün yeter bana
12
B♭m7
E♭7
A♭maj7
D♭maj7
Bek
lenmedik bir an
da ayrı
lık gelip çats
a
Gm7-5
C7
D♭maj7
C
Senin
le paylaştı
ğım tek bir
gün ye
ter bana
13
Fm
Fm
Cm
E♭
Fm
Fm
Cm
E♭
14
Fm
D♭
C7
Fm
Her
şey seninle gü
zel, duydu
ğum bu ses bi
le
D♭maj7
B♭m
C
Fm
Yalnız,
içtiğim su de
ğil, aldı
ğım nefes bi
le
15
Fm
D♭maj7
C7
Fm
Her
şey seninle gü
zel, bu yağ
mur bu kar bi
le
D♭maj7
B♭m
C
Yüzüm
deki gözyaşı
nın izle
ri, onlar bile
16
Fm
Onlar bi
le
D♭maj7
Onlar bi
le
B♭m7
Onlar bi
le
F♯maj7
Onlar bi
le
17
Fmaj7
Albüm: Sevgiler
Yapım türü: Standart
Çıkış tarihi: 15 Ağustos 1980
Söz: Çiğdem Talu
Beste: Melih Kibar
Düzenleme: Doruk Onatku
Benzer şarkılar

O Yaz

Zerrin Özer

Sevgiler (1980)

Sana Değer

Yıldız Tilbe

Delikanlım (1994)

Her Gece

Mirkelam

Mirkelam (1995)

Onlar Yanlış Biliyor

Candan Erçetin

Çapkın (1997)