Zaman Olur

Zeynep Özyılmazel

F♯m

Caz Latin
♩=88
1
F♯m
Dursa, nefes kadar derin bir boşluk bulsa
Bm7
Akıp giden zaman her şeye
rağmen
G♯m7-5
C♯7
C♯m7
F♯m
Sonra
koşsa, kal
bim bir telaşın
peşinde
koşsa
A
D
Ger
çek nedir, gerçek bile u
nutsa
C♯aug
Bdim
C♯aug
Yo
la çıksam ardıma bakma
dan
2
F♯m
Oysa
gözler, içi gülsün diye bir ömür bekler
Bm7
Arar durur aynalar hari
ç herkesi
G♯m7-5
C♯7
C♯m7
F♯m
Ah o
gözler, ha
fif sulu olur
ya bazen,
özler
Amaj7
Dmaj7
Ge
ce gibi soğuktur oys
a sözler
C♯aug
C♯
Bm7-5
F♯sus2
C♯7
F♯m
Yo
rar bizi, a
vutur da
bazen
3
Bm7
DdimE
Amaj7
Dmaj7
Hani o
lur ya ba
zen, kendi
ni bulamaz
sın
Bm
C♯7
F♯m
Hiç um
madığın bir
an tesa
düfen rastlarsın
Dmaj7
C♯7
F♯m
Amaj7
Zaman o
lur bir sokak
ta, zaman o
lur bir şarkı
da
G♯m7-5
C♯7
F♯m
Ha
yat geçip gi
der anl
amazsın
4
Bm7
DdimE
Amaj7
Dmaj7
Hani o
lur ya ba
zen, kendi
ni bulamaz
sın
Bm
C♯7
F♯m
Hiç um
madığın bir
an tesa
düfen rastlarsın
Dmaj7
D♯m7-5
Zaman o
lur bir sokak
ta
Bm7-5
F♯m
Amaj7
Za
man o
lur bir şarkı
da
Bm7
C♯7
F♯m
Ha
yat geçip gi
der anl
amazsın
5
G♯m7-5
C♯7
F♯m
C♯7
Ha
yat geçip gi
der anla
mazsın
6
F♯m
Bm7
G
G♯m7-5
C♯7
7
C♯7
8
F♯m
F♯m7
Oysa
gözler, içi gülsün diye bir ömür
bekler
E
F♯
G♯
A
Bm7
A
rar durur ay
nalar
ha-
riç
herkesi
G♯m7-5
Bm7-5
C♯m7
F♯m
Ah o
gözler, ha
fif sulu olur
ya bazen,
özler
Amaj7
Dmaj7
Ge
ce gibi soğuktur oys
a sözler
C♯aug
C♯
Bm7-5
F♯sus2
C♯7
F♯m
Yo
rar bizi, a
vutur da
bazen
9
Bm7
DdimE
Amaj7
Dmaj7
Hani o
lur ya ba
zen, kendi
ni bulamaz
sın
Bm
C♯7
F♯m
Hiç um
madığın bir
an tesa
düfen rastlarsın
Dmaj7
C♯7
F♯m
Amaj7
Zaman o
lur bir sokak
ta, zaman o
lur bir şarkı
da
G♯m7-5
C♯7
F♯m
Ha
yat geçip gi
der anl
amazsın
10
Bm7
DdimE
Amaj7
Dmaj7
Hani o
lur ya ba
zen, kendi
ni bulamaz
sın
Bm
C♯7
F♯m
Hiç um
madığın bir
an tesa
düfen rastlarsın
Dmaj7
D♯m7-5
Zaman o
lur bir sokak
ta
Bm7-5
F♯m
Amaj7
Za
man o
lur bir şarkı
da
Bm7
C♯7
F♯m
Ha
yat geçip gi
der anl
amazsın
11
Bm7
C♯7
F♯madd9
Ha
yat geçip gi
der anlamazs
ın
Albüm: Zaman Olur
Yapım türü: Tekli
Çıkış tarihi: 9 Haziran 2017
Söz: Erkin Arslan
Beste: Erkin Arslan
Düzenleme: Erkin Arslan
Klip yönetmeni: Dilek Altan
Benzer şarkılar

Saçlarına Gül Düzüm

Subhan

Saçlarına Gül Düzüm (2023)

Sabır

Göksel

Yollar (1997)

İnsanoğlu

Doğan Canku

Sonsuza Dek & Ayrılık (1990)

Sonsuza Dek

Doğan Canku

Sonsuza Dek & Ayrılık (1990)