Haziranda Ölmek Zor

Grup Yorum

Dm

Folk
1
B♭
A
2
B♭
A
Gece leyl
ak ve tomurcuk koku
yor
Dm
A
Yaral
ı bir şahin olmuş yüre
ğim
Dm
A
Yaralı b
ir şahin olmuş yüreğ
im
Dm
Gm
A
U
y anam, an
am, Haziranda ölmek z
or
A
Haziranda ölmek
zor
3
A
B♭
A
B♭
A
B♭
4
A
B♭
Çalışmışım on beş saat,
tükenmişim on beş saat
A
B♭
Çalışmışım on beş saat,
tükenmişim on beş saat
A
Dm
Gm
A
Yorulmuşum,
acıkmışım,
uykusa
mışım
5
A
A
Anama sövmüş patron,
sıkmışım dişlerimi
Dm
B♭
Gm
A
Islıkla
söylemişim
umutları
6
Gm
A
Dm
A
Sıcak bir ev özlemi
şim,
sıcak
bir yemek
Dm
A
Dsus2
A
Sıcacık bir yatak
ta
unutturan öpü
cükler
7
A
Dm
Çıkmışım bir dalgadan,
vurmuşum sokaklara
Gm
A
Gm
A
Sokakta
tank paleti,
sokakta dü
dük sesi
Gm
Dm
B♭
A
Sarı sarı
yapraklarla dallarda insan iske
letle-
ri
8
B♭
A
Gece leyl
ak ve tomurcuk
kokuyor
9
A
Dm
"Uyarına gelirse tepemde bir de çı
nar"
demiştin yıllar önce
10
A
Dm
Demek ki on yıl sonra,
demek ki sabah sabah
A
Dm
Demek ki manda gönü,
demek ki şile bezi
Gm
A
B♭
Bir de Memedin yü
zü,
bir de saman sarısı
A
Bir de özlem kırmızısı
B♭
A
Demek ki göçtü usta,
kaldı yürek sızısı
Dm
B♭
A
Demek ki göçtü us
ta,
kaldı yürek sızısı
11
Gm
A
Gm
A
Yıllar var,
ter içinde
taşıdım ben bu yü
Dm
A
B♭
Gm
A
Bıraktım acının
alkışlarına
3 Haziran
63'
ü
12
B♭
Gm
A
3 Haziran
63'
ü
13
Dm
A
Dm
Bir kırmızı gül dalı
eğilmiş üstü
ne
Dm
A
Dm
Bir kırmızı gül dalı
şimdi uzak
ta
Gm
Dm
Gm
Dm
Gm
Dm
Okşar yanan
alnını
Nazım Usta
nın,
Nazım Usta
nın
14
Dm
A
Dm
Bir kırmızı gül dalı
eğilmiş üstü
ne
Dm
A
Dm
Bir kırmızı gül dalı
şimdi uzak
ta
Gm
Dm
Gm
Dm
Yatıyor o
ralarda,
bir eski gö
mütlükte
Gm
Dm
Gm
A
Yatıyor us
ta,
yatıyor us
ta
15
A
Dm
Gece leylak ve tomur
cuk kokuyor
16
Dm
Geçsem de gölgesinden tankların, tomsonların
Dm
Geçsem de gölgesinden tankların, tomsonların
A
Dm
Şuramda bir kuş ötüyor,
şuramda bir kuş ötüyor
17
Dm
Geçsem de gölgesinden tankların, tomsonların
Dm
Geçsem de gölgesinden tankların, tomsonların
Dm
Geçsem de gölgesinden tankların, tomsonların
Dm
Geçsem de gölgesinden tankların, tomsonların
Dm
C
Dm
Geçsem de gölgesinden
tankların, tom
sonların
B♭
Dm
Gm
Dm
Geçsem de
gölgesinden
tankların, tom
sonların
Albüm: Haziranda Ölmek Zor / Berivan
Yapım türü: Standart
Çıkış tarihi: 15 Haziran 1988
Söz: Hasan Hüseyin Korkmazgil
Beste: Hüsnü Arkan
Düzenleme: Grup Yorum
Benzer şarkılar

Asker Kaçakları

Grup Yorum

Haziranda Ölmek Zor / Berivan (1988)

Reşo

Grup Yorum

Cesaret (1993)

Keçe Kurdan

Grup Yorum

Cesaret (1993)

Madenciden

Grup Yorum

Yürek Çağrısı (1998)