Hoş Geldin

Hüsnü Arkan

C♯m

Folk Caz
♩=88
1
2
C♯m7
3
C♯m7
G♯m
4
C♯m7
F♯m
C♯m7
Bugün dağl
arın dumanı
aralandı
B
E
Hoş gel
din
C♯m7
F♯m
C♯m7
Bugün dağl
arın dumanı
aralandı
B
Hoş geldin
5
E
B
Amaj7
G♯m
B
Ah, ışıkla
r içinde kaldım,
yand
ım efen
dim
E
B
D♯m7-5
B7
G♯m
Ah, ışıkla
r içinde kaldım,
yand
ım efen
dim
6
D♯m7-5
B7
G♯m
7
C♯m
Sen bana yangın ol efendim
G♯m
Ben sana rüzgar
F♯m
A
Tutuşsun gün,
yansın geceler
B
A
G♯m
Zam
anımız
dar
8
C♯m
Sen bana geç geldin
G♯m
Ben sana erken
F♯m
A
Tutuşsun gün,
yansın geceler
B
A
G♯m
Vakti
miz var
ken
9
C♯m
G♯m
F♯m
A
B
F♯m
G♯m
10
C♯m
G♯m
F♯m
B
F♯m
G♯m
11
C♯m7
F♯m
C♯m7
Bugün günle
rden güzell
ik, sefa geldin
B
E
Hoş gel
din
C♯m7
F♯m
C♯m7
Bugün günle
rden güzell
ik, sefa geldin
B
Hoş geldin
12
E
B
Amaj7
G♯m
B
Ah, bu yağmur
yalnızlığımmı
ş, dind
im efen
dim
E
B
D♯m7-5
B7
G♯m
Ah, bu yağmur
yalnızlığımmı
ş, dind
im efen
dim
13
C♯m
Sen bana yangın ol efendim
G♯m
Ben sana rüzgar
F♯m
A
Tutuşsun gün,
yansın geceler
B
F♯m
G♯m
Zam
anımız
dar
14
C♯m
Sen bana geç kaldın
G♯m
Ben sana erken
F♯m
A
Soyunsun gün,
sarsın geceler
B
F♯m
G♯m
Vaktimiz
var-
ken
15
F♯m
A
Soyunsun gün,
sarsın geceler
B
F♯m
G♯m
Vaktimiz
var-
ken
Albüm: Solo
Yapım türü: Standart
Çıkış tarihi: 13 Ocak 2011
Featuring: Birsen Tezer
Söz: Hüsnü Arkan
Beste: Hüsnü Arkan
Düzenleme: Gürol Ağırbaş
Klip yönetmeni: Mehmet Adil Yalçın
Benzer şarkılar

Zaman

Erdem Ergün

Firar (2016)

Zamana Sıkışmış

Bülent Ortaçgil

Oyuna Devam (1991)

Deli

Cihan Mürtezaoğlu

Deli (2014)

Kimse Bilmez

Mehmet Güreli

Kent Ozanları (1998)