Mey

Model

Gm

Rock
♩=120
1
Gm
2
Gm
D
Gm
Bakması ne zormuş
ah o güzel yüzü
ne
Gm
D
Gm
Toplamış yine bü
tün güneşi üstü
ne
3
Gm
Cm
Gm
Kamaşıyor gözle
rim bebe
ğim
Cm
B♭
D
Öyle
gülmek olur mu gö
zünü seve
yim
E♭
D
Gm
Cen
net dudakların
mış, öp de öle
yim
4
Gm
Cm
Gm
Aşkmış adı nere
den bile
yim
Cm
B♭
D
Böyle
zulüm olur mu gö
zünü seve
yim
E♭
D
Gm
Adı
mı sorsan söy
leyemem yemin ede
rim
5
Gm
D
Gm
Ah,
ellerim tit
riyor
D
B♭
Of bir ateş bas
ıyor
F
E♭
D
Özlemek bu, do
kunmakla geç
miyor
6
Gm
D
Gm
Ah,
öyle sev ki be
ni
D
B♭
Mey diye iç
eyim
F
E♭
D
Kalbim tekliyor
ay gel hasta gibi
yim
7
Gm
D
Gm
D
Cm
F
E♭B♭
D
Gm
D
Gm
8
Gm
D
Gm
Bakması ne zormuş
ah o güzel yüzü
ne
Gm
D
Gm
Toplamış yine bü
tün güneşi üstü
ne
9
Gm
Cm
Gm
Kamaşıyor gözle
rim bebe
ğim
Cm
B♭
D
Öyle
gülmek olur mu gö
zünü seve
yim
E♭
D
Gm
Cen
net dudakların
mış, öp de öle
yim
10
Gm
Cm
Gm
Aşkmış adı nere
den bile
yim
Cm
B♭
D
Böyle
zulüm olur mu gö
zünü seve
yim
E♭
D
Gm
Adı
mı sorsan söy
leyemem yemin ede
rim
11
Gm
D
Gm
Ah,
ellerim tit
riyor
D
B♭
Of bir ateş bas
ıyor
F
E♭
D
Özlemek bu, do
kunmakla geç
miyor
12
Gm
D
Gm
Ah,
öyle sev ki be
ni
D
B♭
Mey diye iç
eyim
F
E♭
D
Kalbim tekliyor
ay gel hasta gibi
yim
13
Gm
D
Gm
D
Cm
F
E♭B♭
D
Gm
D
Gm
14
Gm
D
Gm
Ah,
ellerim tit
riyor
D
B♭
Of bir ateş bas
ıyor
F
E♭
D
Özlemek bu, do
kunmakla geç
miyor
15
Gm
D
Gm
Ah,
öyle sev ki be
ni
D
B♭
Mey diye iç
eyim
F
E♭
D
Kalbim tekliyor
ay gel hasta gibi
yim
16
Gm
D
Gm
Ah,
ellerim tit
riyor
D
B♭
Of bir ateş bas
ıyor
F
E♭
D
Özlemek bu, do
kunmakla geç
miyor
17
Gm
D
Gm
Ah,
öyle sev ki be
ni
D
B♭
Mey diye iç
eyim
18
F
E♭
D
Kalbim tekliyor
ay gel hasta gibi
yim
Söz: Demir Demirkan
Beste: Can Temiz
Klip yönetmeni: Veli Kuzlu, Murad Küçük
Benzer şarkılar

Bir Melek Vardı

Model

Diğer Masallar (2011)

Yalnızlık Senfonisi

Model

Diğer Masallar (2011)

Değmesin Ellerimiz

Model

Diğer Masallar (2011)

Antidepresan Gülümsemesi

Model

Levlâ'nın Hikayesi (2013)