Mey

Model

Gm

Rock
♩=120
1
Gm
2
Gm
D
Gm
Bakması ne zormuş
ah o güzel yüzü
ne
Gm
D
Gm
Toplamış yine bü
tün güneşi üstü
ne
3
Gm
Cm
Gm
Kamaşıyor gözle
rim bebe
ğim
Cm
B♭
D
Öyle
gülmek olur mu gö
zünü seve
yim
E♭
D
Gm
Cen
net dudakların
mış, öp de öle
yim
4
Gm
Cm
Gm
Aşkmış adı nere
den bile
yim
Cm
B♭
D
Böyle
zulüm olur mu gö
zünü seve
yim
E♭
D
Gm
Adı
mı sorsan söy
leyemem yemin ede
rim
5
Gm
D
Gm
Ah,
ellerim tit
riyor
D
B♭
Of bir ateş bas
ıyor
F
E♭
D
Özlemek bu, do
kunmakla geç
miyor
6
Gm
D
Gm
Ah,
öyle sev ki be
ni
D
B♭
Mey diye iç
eyim
F
E♭
D
Kalbim tekliyor
ay gel hasta gibi
yim
7
Gm
D
Gm
D
Cm
F
E♭B♭
D
Gm
D
Gm
8
Gm
D
Gm
Bakması ne zormuş
ah o güzel yüzü
ne
Gm
D
Gm
Toplamış yine bü
tün güneşi üstü
ne
9
Gm
Cm
Gm
Kamaşıyor gözle
rim bebe
ğim
Cm
B♭
D
Öyle
gülmek olur mu gö
zünü seve
yim
E♭
D
Gm
Cen
net dudakların
mış, öp de öle
yim
10
Gm
Cm
Gm
Aşkmış adı nere
den bile
yim
Cm
B♭
D
Böyle
zulüm olur mu gö
zünü seve
yim
E♭
D
Gm
Adı
mı sorsan söy
leyemem yemin ede
rim
11
Gm
D
Gm
Ah,
ellerim tit
riyor
D
B♭
Of bir ateş bas
ıyor
F
E♭
D
Özlemek bu, do
kunmakla geç
miyor
12
Gm
D
Gm
Ah,
öyle sev ki be
ni
D
B♭
Mey diye iç
eyim
F
E♭
D
Kalbim tekliyor
ay gel hasta gibi
yim
13
Gm
D
Gm
D
Cm
F
E♭B♭
D
Gm
D
Gm
14
Gm
D
Gm
Ah,
ellerim tit
riyor
D
B♭
Of bir ateş bas
ıyor
F
E♭
D
Özlemek bu, do
kunmakla geç
miyor
15
Gm
D
Gm
Ah,
öyle sev ki be
ni
D
B♭
Mey diye iç
eyim
F
E♭
D
Kalbim tekliyor
ay gel hasta gibi
yim
16
Gm
D
Gm
Ah,
ellerim tit
riyor
D
B♭
Of bir ateş bas
ıyor
F
E♭
D
Özlemek bu, do
kunmakla geç
miyor
17
Gm
D
Gm
Ah,
öyle sev ki be
ni
D
B♭
Mey diye iç
eyim
18
F
E♭
D
Kalbim tekliyor
ay gel hasta gibi
yim
Albüm: Mey
Yapım türü: Tekli
Çıkış tarihi: 17 Mart 2016
Söz: Demir Demirkan
Beste: Can Temiz
Klip yönetmeni: Veli Kuzlu, Murad Küçük
Benzer şarkılar

Sen Ona Aşıksın

Model

Levlâ'nın Hikayesi (2013)

Antidepresan Gülümsemesi

Model

Levlâ'nın Hikayesi (2013)

Yalnızlık Senfonisi

Model

Diğer Masallar (2011)

Makyaj

Model

Diğer Masallar (2011)