Dokunma

Seksendört

B♭m

Rock Arabesk/Fantezi
♩=84
1
B♭m
2
G♭
Fm
A♭
B♭m
3
B♭m
G♭
B♭m
G♭
Doku
nma,
doku
nma
A♭
E♭m
Kırılır ka
lbim, do
kunma
D♭
A♭
Kırma,
kırma
A♭
B♭m
A♭
B♭m
A♭
Seven kalbimi k
ırma
4
B♭m
G♭
B♭m
G♭
Doku
nma,
dokun
ma
A♭
E♭m
Ben yaralı
bir gö
nülüm
D♭
A♭
Vur
up da,
kırıp da
A♭
B♭m
Kanatıp cana dok
unma
5
B♭m
G♭
Anlaş
mak bir ba
kış
A♭
E♭m
B♭m
A♭
Bazen
de seviyo
rum dem
ektir
6
B♭m
G♭
Anl
aşmak bir gü
lüş
Fm7
G♭
B♭m
Bazen
de bir ö
zür dil
emektir
7
G♭
A♭
Zor de
ğil, zor de
ğil
B♭m
E♭m
A♭
B♭m
Seviyorum seni
derken b
ana öz
ür dil
emek
8
B♭m
G♭
B♭m
G♭
Kon
uşma,
kon
uşma
A♭
E♭m
Düşünme
den ko
nuşma
D♭
A♭
K
ırma,
kırma
A♭
B♭m
İncitip beni kı
rma
9
G♭
Fm
A♭
B♭m
10
B♭m
B♭m
A♭
11
B♭m
G♭
B♭m
G♭
Un
utma,
unu
tma
A♭
E♭m
Bu günün ya
rınları
da var
D♭
A♭
Hep
sevdi
sevecek
A♭
B♭m
A♭
B♭m
A♭
Deyip kendini avu
tma
12
B♭m
G♭
B♭m
G♭
Dar
ılma,
darı
lma
A♭
E♭m
Seven se
veni affed
ermiş
D♭
A♭
Dar
ılma,
darılma
A♭
B♭m
Hemen nefrete sarı
lma
13
B♭m
G♭
Dünya
da en zor
şey
A♭
E♭m
B♭m
A♭
Kırı
lan bir ka
lbi onarm
aktır
14
B♭m
G♭
İnsa
na yakı
şan
Fm7
G♭
B♭m
İnsan
ca yaşa
yıp var olm
aktır
15
G♭
A♭
Zor de
ğil, zor de
ğil
B♭m
E♭m
A♭
B♭m
Seviyorum seni
derken ba
na öz
ür dil
emek
16
B♭m
G♭
B♭m
G♭
Kon
uşma,
kon
uşma
A♭
E♭m
Düşünme
den ko
nuşma
D♭
A♭
K
ırma,
kırma
A♭
Seven gönlümü kırma
17
Albüm: Orhan Gencebay ile Bir Ömür
Yapım türü: Derleme
Çıkış tarihi: 20 Eylül 2012
Söz: Orhan Gencebay
Beste: Orhan Gencebay
Düzenleme: Tuna Velibaşoğlu
Klip yönetmeni: Ulaş Elgin, Veli Kuzlu
Benzer şarkılar

Yorma

Seksendört

Yorma (2017)

Hangimiz

Seksendört

Faili Meçhul (2014)

Şimdi Hayat

Seksendört

Akıyor Zaman (2011)

Acemiler

Seksendört

Acemiler (2015)