Tükeneceğiz

Sezen Aksu

C♯m

Caz Pop
♩=178
1
C♯m7
G♯m7
F♯m7
G♯m7
2
C♯m7
G♯m7
F♯m7
3
C♯m7
G♯m7
AB
Emaj7
4
F♯G♯
5
C♯m
BC♯
AC♯
6
C♯m
Ne böyle senle, ne de sensiz
B
Bmaj7
E6B
B
Yazık, ya
şanmıyor
çare
siz
G♯m7
F♯m7
Ne bir arada, ne
de ayrı
C♯m
AB
F♯m7
G♯m7
Olmak im
kansız
hiç sebe
psiz
7
C♯m
Ne hayallerle, ümitlerle
B
Bmaj7
E6B
B
Mutlu ol
maktı
dileğim
iz
G♯m7
F♯m7
Suçlu ne sensin,
ne de benim
C♯m
AB
F♯m7
G♯m7
Şimdi se
nsizim,
sen de be
nsiz
8
C♯m
Bir an gelip de küllenince
B7
A♯m7-5
D♯7
Edim7
G♯maj7
Yürek
lerimiz
din-
lenin-
ce
F♯m7
BC♯
Başka sevgilerde
teselli bulunca
Amaj7
AB
F♯m7
G♯m7
İşte bi
z o gün
düşünece
ğiz
9
C♯m
Bir an gelip de küllenince
B7
A♯m7-5
D♯m7-5
D♯7
G♯maj7
Yürek
lerimiz
din-
lenin-
ce
F♯m7
BC♯
Başka sevgilerde te
selli bulunca
Amaj7
AB
F♯m7
G♯m7
İşte bi
z o gün
düşünece
ğiz
10
C♯m
F♯m7
Etrafımızı
sarıverecek
AB
G♯m7
Bir boşluk ki as
la bitmeyecek
Emaj7
AE
DE
B7
Her şey
bir anda an
lamsız gele
cek
11
C♯m
G♯m7
F♯m7
C♯m
İşte bi
z o gün
tükenece
ğiz
12
C♯m7
G♯m7
F♯m7
G♯m7
13
C♯m7
G♯m7
F♯m7
14
C♯m7
G♯m7
AB
Emaj7
15
C♯m
Bir an gelip de küllenince
B7
A♯m7-5
D♯m7-5
D♯7
G♯maj7
Yürek
lerimiz
din-
lenin-
ce
F♯m7
BC♯
Başka sevgilerde te
selli bulunca
Amaj7
AB
F♯m7
G♯m7
İşte bi
z o gün
düşünece
ğiz
16
C♯m
F♯m7
Etrafımızı
sarıverecek
AB
G♯m7
Bir boşluk ki asla
bitmeyecek
Emaj7
AE
DE
B7
Her şey
bir anda an
lamsız gele
cek
17
C♯m
G♯m7
F♯m7
C♯m
×3
İşte bi
z o gün
tükenece
ğiz
18
C♯m7
G♯m7
F♯m7
G♯m7
19
C♯7sus4
Söz: Sezen Aksu
Beste: Sezen Aksu
Düzenleme: Onno Tunç
Benzer şarkılar

1945

Sezen Aksu

Sen Ağlama (1984)

Kaybolan Yıllar

Sezen Aksu

Kaybolan Yıllar / Neye Yarar (1977)

Seni İstiyorum

Sezen Aksu

Sezen Aksu'88 (1988)

İhanetten Geri Kalan

Sezen Aksu

Biraz Pop Biraz Sezen (2017)